17 IN DE DUYSENT VREES 77

Plankstraat 4
 

 


Opschrift en afbeelding van IN DE DUYSENT VREES is ontleend aan Mattheus X:16 : "Ziet ik zend U als schapen te midden van wolven." Dit bijbelse motief werd ook elders in het land veel gebruikt in meerdere variaties, met als overeenkomst dat er altijd sprake was van een bedreigd lam en de achterliggende gedachte: als God het belieft hoef je niet bang te zijn, want Hij zal je beschermen.

De bouwheer van Plankstraat 4, de schipper Dominicus Bauduin, zal gedacht hebben: "Dubbel houdt beter", en liet op de bovendorpel van de deur nog een chronogram aanbrengen: ”eXstrVCtVM baVDUIn ConserVetVr, dat de vrome wens bevat, dat dit huis, gebouwd door Bauduin, bewaard zou mogen blijven.
 

  


Opmerkelijk is dat er door de beeldhouwer een fout gemaakt is in eXstrUCtUM (of het moet foutief op het voorbeeldbriefje hebben gestaan) en dat de vergeten letter R er nog klein bijgefoeteld is.

Dat verandert echter niets aan het rekensommetje waarmee het jaar uit te rekenen is waarin dit huis gebouwd is. Want die latijnse tekst is een tijdvers, waar de grotere hoofdletters ook een cijferwaarde vertegenwoordigen.

I          =   1
V en U  =   5

X         =  10
C         = 100
D        
= 500
M        = 1000

 


Plankstraat 4 vlak voor de grote renovatie
van het Stokstraatgebied rond 1960