de wolwaag

OL Vrouweplein 28

 


 

Dit gebouw diende vroeger als wolwaag. Er mocht geen wol doorgevoerd of verhandeld worden alvorens deze ter weging bij de wolwaag was aangeboden. Het was gebruik de inning van deze accijnzen te verpachten.
De beide medeheren van Maastricht waarvan de wapens naast de weegschaal zijn afgebeeld, hadden recht op een deel van die inkomsten.

hoC ponDere CVIqVe sVVM, zo luidt het chronogram onder de weegschaal, d.w.z. op deze waag bekomt ieder het zijne (1721). En dat zullen de beide heren van Maastricht wel een aardige spreuk gevonden hebben.
                             

 


De wapens van beide heren van Maastricht.

Links is dat van toenmalige prinsbisschop van Luik, Joseph Clemens, hertog van Beieren.
Rechts is van de Staten Generaal als opvolger van de hertog van Brabant.
 

 

 

In de 18de eeuw stelde de lakennijverheid in Maastricht niet meer zo veel voor. Maar in de Middeleeuwen werd het Maastrichtse laken naar Holland, Duitslend en ScandinaviŽ geŽxporteerd.
Toen
was het Gewantmaekersambacht van de lakenwevers het machtigste ambacht in Maastricht. Zij hadden grote weverijen in het Boschstraatkwartier en drijvende volmolens op de Maas.  Als bewijs van de macht van het lakenweversambacht kan nog vermeld worden dat de bouw van de grote St. Matthiaskerk aan de Boschstraat voor een groot deel uit de boetegelden van het ambacht betaald werd.