au moulinet

Havenstraat 3, zijgevel

 

 


Afkomstig van Grote Staat 54, van "De gouden wintmolen". Die  behoorde met "de helm" op het Vrijthof tot de gerenommeerde herbergen in Maastricht. Dit huis, in 1428 al "de wintmolen" genoemd, staat met een klein molentje aangegeven op de eerste Maastrichtse plattegrond van 1581.
Ook werd het genoemd bij het proces tegen pater Vinck in 1638.
In de 18e eeuw was de wintmolen de verblijfplaats van de heren deciseurs, de gedeputeerden van Hunne Mogendheden, wanneer ze om de twee jaar de stad bezochten om de hangende geschillen af te handelen. Het was blijkbaar een hotel van standing. Ook Voltaire en Gagliostro zouden er gelogeerd hebben.
Begin negentiende eeuw was het een soort kruidenierszaak. Cecile De Ceuleneer-Clooten bewerkte en verkocht in haar "maison enseignée du Moulinet, rue Grand Staat no. 691" thee, cichorei en vooral tabak. In 1968 werd het winkelpand danig verbouwd. Daarbij verdween de vakwerkzijgevel aan de Dominicanergang. De gevelsteen, die mogelijk was voorzien van het onderschrift AU MOULINET 1748 was toen onderwerp van een hoop gekrakeel tussen gemeente en Schnabel over de wel of niet bouwkundige mogelijkheid de steen op de oude plek te herplaatsen.
Dat duurde zo lang dat de steen zonder toestemming en sneaky is herplaatst in een toevallig in aanbouw zijnde muur in de Havenstraat, waarmee voorkomen werd dat er ergens anders een gat gekapt moest worden. En daarmee was blijkbaar iedereen tevreden.
 

 


 en vervangen voor de nieuwbouw van modezaak Schnabel op de hoek van de Grote Staat / Dominicanerkerkstraat.