Van de vele naamstenen die de redans, couvre-faces, lunetten en bastions sierden, zijn slechts de volgende overgebleven:

 

 

klik op de naam voor een afbeelding

    

  
    huidig adres   herkomst *) 
 

 

 

BASTION AYLVA AENGELEGT INT JAER 1753 ONDER DE DIRECTIE VAN  DEN DIRECTEUR DE LA RIVE   Aylvalaan, plantsoen   St. Anthoniuseiland
 

 

BENTINCK  1775    Aldenhofpark   lunet Bentinck  
 

 

BURMANIA  1767    Hoge Fronten   lunet Burmania 
 

 

DESTOMBE (1855)   Complex Sappi   bastion Destombe  
 

 

DUMOULIN  1776   Hoge Fronten  
 

 

ERF-PRINS  1777   Hoge Fronten    
 

 

GELDERLAND  1773   Hoge Fronten  
 

 

HAET ENDE NIJD  (1516)   Mgr. Nolenspark    
 

 

HOLSTEIN  (1776)    Hoge Fronten   nieuwe steen
 

 

LOUISE  1775     Aldenhofpark   couvre-face Louise
 

 

NIEUWE SINT MARTENSPOORT 1783     Bonnefantenmuseum, depot   Wijck, Rechtstraat
Sint Maartenspoort
 

 

OVERYSSEL  1773   Volksbondweg / Mr.Ulrichweg   lunet Overijssel
 

 

RANDWYCK  1742   Limburglaan 10, interieur    bastion Randwyck
 

 

STAD EN LANDE  1773   Aldenhofpark   redan Stad en Lande
 

 

STADHOUDER  1776   Hoge Fronten  
 

 

VROENHOF  1771   Volksbondplein 80, portiek   lunet Vroenhof  
 

 

WALDECK  (1776)   Waldeckpark    
 

 

WILHELMINA 1768   Aldenhofpark    
 

 

ZEELAND  1773   Hoge Fronten  


*) Het adres bij "herkomst" is niet in een straatnaam aan te geven. Daarom wordt daar volstaan met het vermelden van het vestingwerk.
Bij de bespreking van de vestingnaamstenen in "Vesting in vogelvlucht" is op overzichtskaartjes de locatie van de (vroegere) vestingwerken terug te vinden. 
Er is verder bij "herkomst" niets ingevuld wanneer de steen nog op de oorspronkelijke plek staat.